Bhota Hamirpur

Radha Soami Charitable Hospital, Bhota
Shimla-Kangra Road, Bhota, Hamirpur, Himachal Pradesh 176041