Rampur Shimla

Shivam Hotel Bhadrash, Rampur
Badrash Bus Stop, NH 22, Rampur, Shimla, Himachal Pradesh 172001